Zum Hauptinhalt springen

In Austria, the Catholic Church finances itself by collecting a solidary contribution from its members. All adult Catholics living in Austria, regardless of their nationality, are obligated to support the Church with 1,1% of their annual taxable income. Members may be exempt from this duty if they are e.g.

 • without work
 • students with an annual income of less than € 10.000.-
 • on educational leave
 • on parental leave
 • minimum pension recipients


The Church does not receive any information on your income status automatically. Therefore, we kindly ask you to provide this information via our contribution offices (Kirchenbeitragsstellen) in order for us to be able to calculate your fee correctly. Otherwise, we have to estimate your income and calculate your fee accordingly.

In the archdiocese of Salzburg, your contribution supports 210 parishes, 8 pastoral counselling offices, 320 churches and over 400 buildings in church property, 21 kindergartens, 16 schools, 168 educational centres, the partner & family counselling program, the House for Mother and Child (Haus für Mutter & Kind) and many more tasks and activities.

Our contribution offices will gladly provide you with further information and will help you with any questions. Please do not hesitate to contact us!

En Autriche, les finances de l‘Eglise catholique se constituent par l’exigence d’une cotisation de solidarité de la part de ses membres. Chaque adulte catholique demeurant dans l’Autriche de n’importe quelle nationalité est demandé de supporter l’Eglise d’une somme de 1,1% de son revenu annuel taxé. Exclus de cette exigence sont

 • chômeurs
 • étudiants recevant moins de 10.000€ de revenu annuel
 • en congé d’études
 • parents en congé parental
 • retraités recevant une pension de retraite minimum


L’Eglise n’a pas automatiquement accès à des informations sur votre situation financière, c’est pourquoi nous vous demandons gentiment de nous faire parvenir ces informations par nos bureaux de cotisation (Kirchenbeitragsstelle) pour nous donner la possibilité de calculer votre cotisation correctement. Sinon, nous sommes obligés d’estimer vos revenus pour en déduire votre cotisation.

Dans l’archidiocèse de Salzbourg votre contribution aide à supporter 210 paroisses, 8 bureaux de conseil pastoral, 320 églises et plus de 400 édifices/bâtiments en possession de l’Eglise, 21 écoles maternelles, 16 écoles, 168 centres d’éducation, le programme de conseil de famille, la Maison Mère et Enfant et beaucoup d’autres activités.

Nos bureaux seront heureux de vous faire parvenir encore plus d’information et de vous aider en répondant à d’autres questions. N’hésitez pas de nous contacter !

In Austria la Chiesa cattolica si finanza collegando contribuzioni solidali da i suoi membri. Ogni adulto cattolico che vive in Austria, nonostante la sua cittadinanza, è obbligato di sopportare la chiesa von 1,1 percento del suo reddito imponibile. Il membro può essere esonerato da questo obbligo, se per esempio è

 • senza lavoro
 • studente
 • in maternità
 • in vacanza per studi
 • beneficiario d'una pensione minima


La Chiesa non riceve informazioni sul Vostro reddito automaticamente. Perciò Vi chiediamo gentilmente di dare queste informazioni al ufficio di contribuzioni (Kirchenbeitragsstelle), così ché possiamo calcolare correttamente il Vostro contributo. Altrimenti dobbiamo estimare il Vostro reddito e calcolare così il Vostro contributo. 

La Vostra contribuzione sopporta nella diocesi di Salisburgo tra altro 210 parrocchie, 8 uffici di assistenza spirituale, 320 chiese e più di 400 edifici ecclesiastici, 21 asili infantili, 16 scuole, 168 centri di educazione, la consulenza di partner e famiglie ed una casa per madri con bambini.

I nostri uffici di contribuzioni saranno lieti di darVi ulteriori informazioni e Vi aiuteranno con ogni domanda. Per favore non esitate di contattarci!

Rimokatolička crkva u Austriji se financira kroz obveznu potporu službenih katolika. Svi punoljetni katolici koji žive u Austriji su obvezni podržati crkvu sa 1,1 % od svog oporezivog dohodka, neovisno o nacionalnosti. Osobe koje su izuzete te potpore su:

 • nezaposlene osobe
 • studenti
 • osobe na porodiljnom dopustu
 • umirovljenici sa naknadom „Ausgleichszulage“


Institucija crkvenog doprinosa ne zaprimljuje automatski informacije i promjene Vašeg financijskog stanja. Da bi crkveni doprinos mogao biti točno i pravedno obračunat, molimo Vas na uvid Vaše oporezive zarade i Vaših mjesečnih financijskih izhoda. Bez tih potvrda crkveni doprinos se procijenjuje.

Crkvenim doprinosom katolika u Salzburškoj Nadbiskupiji financiraju se: 210 župa i dušobrižnički centri, 320 crkve te 400 crkvenih zgrada, 21 vrtića, 16 škola, 168 edukacijskih centara, savjetovališta za partnere i obitelji, dom za majke i djecu i još mnogo toga.

Naši uredi Vam u tim pitanjima stoje na raspolaganju.

A katolikus egyház Ausztriában tagjainak szolidáris kötelező hozzájárulása révén finanszírozza magát. Minden katolikus felnőtt, aki egy osztrák egyházmegyében lakik, köteles nemzetiségétől függetlenül az egyházat támogatni éves adóköteles bevételének 1,1 %-ával. A hozzájárulás alól mentesülnek többek között:

 • munkanélküliek
 • hallgatók, akiknek éves bevétele nem haladja meg a 10.000 eurót
 • akik szülési szabadságon vannak
 • akik tanulmányi szabadságon vannak
 • akik nyugdíjukat kompenzációs támogatással kapják

 

Az egyház nem kap automatikusan információt az Ön bevételéről. Ezért kérjük, keresse fel irodáinkat és bocsássa rendelkezésünkre ezt az információt, hogy korrektül határozhassuk meg hozzájárulásának mértékét. Ellenkező esetben jövedelmét csak megbecsülni tudjuk és hozzájárulását ennek megfelelően kell kijelölnünk.

Adománya 210 egyházközségnek, 8 lelkigondozói hivatalnak, 320 templomnak és több, mint 400 egyházi épületnek, 21 óvodának, 16 iskolának, 168 oktatási központnak, az Élettársi- és Családi Tanácsadónak, az Anya- és Gyermekháznak és sok egyébnek válik javára.

Irodáink örömmel nyújtanak további felvilágosítást és segítik Önt kérdései tisztázásában. Kérjük, ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Католицька Церква в Австрії фінансується завдяки обов'язковому солідарному внеску її вірних членів. Усі повнолітні католики, які проживають в австрійській єпархії, незалежно від їхньої національності, зобов'язані підтримувати церкву за рахунок 1,1% свого річного оподатковуваного доходу. Від внеску звільняються:

 • безробітні
 • студенти з річним доходом менше 10 000 євро
 • особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною
 • особи, які перебувають у відпустці за освіту
 • особи, які отримують пенсію з компенсацією


Церква не отримує автоматичної інформації про ваші доходи. Тому ми просимо вас надати нам цю інформацію через наші відділи церковних внесків, щоб ми могли правильно розрахувати ваш внесок. В іншому випадку ми повинні оцінити ваш приблизний дохід самотужки і відповідно визначити суму.

Вашим внеском ви підтримуєте 210 парафій, 8 осередків душпастирства, 320 церков та понад 400 церковних будівель, 21 дитячі садки, 16 шкіл, 168 освітніх центрів, партнерські та сімейні консультації, будинок для матері та дитини та багато іншого.

Наші бюро внесків із задоволенням нададуть вам додаткову інформацію та допоможуть уточнити ваші запитання. Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас!
 

Rektorat St. Markus
Franz-Josef-Kai 21
5020 Salzburg
+43 662 841455